FANDOM


Kdumim

מאתר האינטרנט של קדומים

עלון אינטרנטי לנושאים אקטואליים בתחומי:מסורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל

קוראים נכבדים !
נשמח להערות על העלון, נודה לכם אם תכתבו אותן בסוף העלון בפרק המכונה: הערה, לאחר הכתיבה הקישו "פרסם תגובה"
כמובן, אגיב על כך אם יהיה לי מה לומר.
בכל מקרה, טוב שהקוראים יידעו שבערך יש פרטים הטעונים השלמה והבהרה.

כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.
אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה על כך מטה והתוכן יימחק מייד

 • מראות ט"ו בשבט
 • השקדיה פורחת
 • השמש פז זורחת
 • מתחת לסלע פורחת רקפת
 • מבשרות את בוא החג
 • ט"ו בשבט הגיע
 • חג לאילנות
 • ט"ו בשבט הגיע חג לאילנות

הרב מוטי אלון דן באחד משיעוריו בנושא : מה הקשר בין יתרו האיש לבין מתן תורה ? פרשת יתרו, שהיא פרשת מתן תורה, מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון, כל פרק י"ח, עוסק כולו ביתרו עצמו. ואילו פרקים י"ט ו-כ' כוללים את ההקדמות למתן תורה, ואת סיום מתן תורה, כאשר ספיחים של החלקים הללו נמצאים גם כן בפרשה הבאה, בפרשת משפטים. הקשר בין יתרו לבין מתן תורה מחייב הבנה, ולא רק מפני שזכה יתרו שפרשת מתן תורה נמצאת בפרשה שנקראת על שמו. כל סיפור הגעת יתרו להר האלוהים, וכן הצעותיו של יתרו בנוגע לסידור המשפט בישראל שרי האלפים, המאות והעשרות, כל המהלך הזה קשור בקשר אמיץ למתן תורה, אבל במבט ראשון לא ברור למה.

והוא הביא בשם הרב קוק: "משה רבנו ע"ה, בתפסו איתו את כח המשפט בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט עד סוף כל הדורות לאותו התוכן האלקי שמשפטי ישראל באים אליו. ודרישת אלקים באה יחדו עם המשפט הישראלי. 'כי יבא אלי העם לדרש אלהים, כי יהיה להם דבר בא אלי ושפטתי בין איש ובין רעהו' 'והודעתי את חקי האלהים ואת תורותיו'". יתרו הבין שהיו למשה שני תפקידים: משעה שמונה עד אחת-עשרה הוא העביר שיעור תיאורטי ב'חוקי האלוקים ותורותיו', ואחר-כך הוא שפט בעניינים הקטנים של עפרונות ותנורים. אומר הרב קוק: יתרו, לא הבנת. כשהוא שפט על העיפרון זה היה לדרוש ב'חוקי האלוקים ותורותיו', כי כך דורשים את האלוקים.

לאחר מכן, כשנהיו כבר שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, אז כבר משה היה צריך להעביר שיעורים יפים 'בחוקי האלוקים' - בדיעבד כשלא הייתה ברירה אחרת. מסיים הרב קוק: "ודרישת אלקים של המשפט, נשארה סגולה ישראלית, שהיא מתגלה באופי האלקי הכולל עולמי עד, וזורח בארץ ישראל", כי הרי את הסמיכה אפשר להעביר רק בארץ, אין סמיכה בחוץ לארץ.

רק אחרי שכוח המשפט כבר קיים, הוא יכול להעביר את הדברים הלאה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא כבר נותן לכך אישור. רק לאחר שתחילה זה היה אצלו, יכול משה להעביר את המשפט לכל העם, ועכשיו המשפט - גם בנושאים הגשמיים והקטנים ביותר, יישאר בבחינת ו"המשפט לאלוקים הוא".

ט"ו בשבט - ובטחון בה' עריכה

מתוך שיעורו של הרב אביגדר נבנצאל ישראל בּ טח בה' שמעתי ממורי ורבי הג"ר חיים שמואלביץ זצ"ל, שרַבּוֹ הגה"צ ר' ירוחם ליבוביץ זצ"ל (המשגיח של ישיבת מיר באירופה) אמר לו, שבפרשת בשלח צריך לדבר על בטחון, כיון שבפרשה זו יש הרבה ענינים הנוגעים למידת הבטחון. על כן, בעזרת ה', נדבר היום בענין זה. [ועוד חשבתי, שענין זה מתאים גם לט"ו בשבט, שאנו מתקרבים אליו. הרי ט"ו בשבט הוא ר"ה לאילן. יש בו ענין של נטיעה. ונטיעה הרי קשורה לבטחון בה', שהזורע - "מאמין בחי העולמים וזורע" (תוס' שבת לא, א ד"ה אמונת). הוא שׂם זרע באדמה, ובוטח בה' שהזרע יצמח. לכן הנושא של בטחון בה' מתאים גם לט"ו בשבט]

הקש בקישור לקריאה השיעור

הלכות ט"ו בשבט / קדימה בברכות עריכה

 1. סדר קדימה בברכות:
  1. . דבר שברכתו 'המוציא', ואפילו משבולת שועל או שיפון.
  2. 'בורא מיני מזונות' על תבשיל של: חיטין, שעורין, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון [-לפי סדר זה] [וי"א שאף אורז קודם ליין. חסד לאלפים].
  3. בורא פרי הגפן.
  4. פירות של שבעת המינים לפי סדר זה: זיתים, תמרים, ענבים, תאנים, רמונים.
  5. דבר שברכתו 'בורא פרי העץ'.
  6. דבר שברכתו 'בורא פרי האדמה'.
  7. דבר שברכתו 'שהכל נהיה בדברו'. (משנ"ב סי' רי"א)
 2. דין זה, ש'העץ' קודם ל'אדמה', היינו כששניהם חביבים עליו בשוה, אבל אם הדבר שברכתו 'האדמה' חביב עליו יותר, יקדימנו, ואף אם השני [שאינו חביב] הוא משבעת המינים. ואם ברכת שני הדברים 'האדמה' או 'שהכל', יקדים את החביב. (שם). ויש אומרים שלעולם פרי ממין שבעת המינים קודם לשאר פירות 'העץ', ואפילו ל'חביב'. (בן איש חי ש"א מטות ב)
 3. כל ההלכות של סדר הקדימה בברכות הוא רק כששני המינים נמצאים עתה לפניו, ורצונו לאכול משניהם, אבל אם רק אחד מהם לפניו, או ששניהם לפניו אך אין כוונתו לאכול אלא מאחד מהם, מברך עליו ואוכלו. (משנ"ב סי' רי"א ס"א)
 4. הדין שיש להקדים פרי של 'שבעת המינים' על פירות אחרים הוא אף כשהוא חצוי, והפרי האחר שלם. ואם שני הפירות אינם משבעת המינים, או ששניהם ממין אחד של שבעת המינים, מקדים את השלם לחצוי. (שם

המקור:2 הלכות ביום h22@bezeqint.net החכם אומר הריני לומד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שאני לומד את כל התורה כולה (ויקרא רבה)

שביל ההתישבות הדתית עריכה

Sevil reshit itiavut ieudit

שביל ראשית ההתישבות (צילם שבתאי שירן)

מאת: שירן שבתאי – "מורשת הגליל"
כאן בגבעות הללו של בית שערים התישבו בשנת תרפ"ד 1924 באדמות קק"ל. האדמו"ר מקוז'ניץ רבי ישראל אלעזר הופשטיין, וחסידיו, רבי יחזקאל טאוב האדמו"ר מיבלונה וחסידיו אליהם נלוו שני אדמו"רים נוספים: רבי ישעיהו שפירא המכונה האדמו"ר החלוץ וקרוב משפחתו רבי אברהם יעקב שפירא, האדמו"ר מדרוהוביץ', . במטרה להקים כפר חסידי בארץ ישראל. בקק"ל גיחכו, עשבים יצמחו על כף ידי, אמר אחד המדריכים, עד שאלו ילמדו חקלאות. ואכן הקשיים היו עצומים והמשברים רבים עד שהיגיעו לישוב הקבע הוא כפר חסידים.
בתרפ"ז 1927 התישב בגבעות אלו הגרעין המייסד של מושב שדה יעקב המושב הראשון של הפועל המזרחי בעמק יזרעאל. מייסדיו, חלוצים עובדי אדמה, חדורי אמונה באהבת הארץ ואהבת התורה, ירדו מאוחר יותר מן הגבעה אל העמק, מקום מושבם הנוכחי. שם היישוב מנציח את הרב יצחק יעקב ריינס, מייסד הפועל המזרחי.
בתרצ"ו 1936 התישבה במקום קבוצת "הרועים" שירדה גם היא לעמק והקימה את קיבוץ אלונים. וכן "אגודת השומרים" מיסודו של השומר המפורסם אלכסנדר זייד שהתגורר במקום עם משפחתו הקטנה עד שנרצח ליד ביתו בשנת 1938. אלכסנדר זייד נקבר במקום ומקום קבורתו הפך לבית הקברות של "אגודת השומרים".
בשנת 1931 נטעו חברי מושב שדה יעקב יער על הגבעה וקראו את שמו יער לנדוי ע"ש שמואל חיים לנדוי הוגה דעות ומראשי תנועת הפועל המזרחי. המקום מוכר יותר כ"חורשת השומרים" וכך הוא מצוין ברוב המפות.

בשנת 2008 הכשירה קק"ל שביל ביער, וקראה לו "שביל ראשית ההתישבות הדתית" כהוקרה לפועלם של חלוצי תנועת הפועל המזרחי. השביל הינו מעגלי ואורכו כ-700 מטר

כיצד מגיעים ? - רחבת החנייה נמצאת ברחוב השומרים בקריית טבעון. הבאים ממרכז הארץ ייסעו לצומת יוקנעם. כאן יש לנסוע צפונה כחצי קילומטר ולפנות ימינה לעבר צומת השומרים (כביש מס' 722). מיד לאחר הכניסה לשדה יעקב יש לפנות שמאלה ולעלות לכיוון שיכון אלה שבקריית טבעון ולהמשיך לרחוב השומרים.

מסלול הטיול - מרחבת החנייה של חורשת השומרים אנו יורדים עם השביל במדרון. ומוצאים עצמנו בחורשה פסטורלית של עצי אורן ירושלים ועצי חרוב שניטעו בידי קק"ל עם עצי אלון תבור הצומחים כאן בר. בעונה זו מלא המדרון בפריחה מרהיבה של כלניות ורקפות. השביל מגיע לאלון גדול שברחבת החנייה של בית הקברות של קריית טבעון, משם הוא אוגף את בית הקברות ועולה בגרם מדרגות חזרה לכיוון חורשת השומרים.

בתחילת המסלול חניון ובו מתקני שעשועים לילדים. בקצה החניון נמצא מצפור המשקיף לכוון עמק יזרעאל, הרי נצרת, גבעת המורה והגלבוע. למרגלותיו נראים בתי המושב שדה יעקב וכפר יהושע. מעבר לכביש במפגש רחוב השומרים עם רחוב יזרעאל בתוך גן קטן ונחמד, נמצאים זוג שלטים המציינים את המקום בו נרצח השומר אלכסנדר זייד ואת המקום בו ארבו הרוצחים. דקה להתיחדות. בצדו השני של רחוב השומרים נמצא פתח בית הקברות של קבוצת השומרים, ביניהם גם אלכסנדר זייד. מכאן ניתן להמשיך לאנדרטה של אלכסנדר זייד רכוב על סוסתו וצופה לעמק וכן לעתיקות בית שערים.
את הסיור ניתן לעשות באופן מודרך בלווי הסברים על האישים והאירגונים למי שלא מכיר את הסביבה מומלץ לצאת לסיור עם מדריך הקש כאן ותגיע לאתר הדרכת טיולים מורשת הגליל - טלפון 0523246827 - באתר לקט הצעות לסיורים נוספים

דֶּרֶךְ עָגוּר בַּשָּׁמַיִם עריכה

Common Crane

להקת עגורים באגמון החולה צילם:Benjli הויקיפדיה העברית 2011

מתוך צבי אלפר ספר שירים בשביל החיים בעקבות צפייה בנדידת אלפי עגורים על חוף הכינרת

דֶּרֶךְ עָגוּר בַּשָּׁמַיִם
בְּאַלְפֵיהֶם הֵם יָצְאוּ בִּמְחוֹלוֹת,
מְחוֹלוֹת בַּשָּׁמַיִם.
בְּמַעְגָּלִים יָסֹבּוּ הָלוֹךְ וָשׁוֹב
עוֹלִים וְיוֹרְדִים בְּאַלְפֵי סֻלָּמוֹת,
הַשָּׁמַיִם בּוֹרְקִים בְּנִיצוֹצוֹת כֶּסֶף,
בְּשֶׁמֶשׁ אֲבִיבִית שֶׁל כִּנֶּרֶת
נִשָּׂאִים בָּרוּחַ בַּקֶּסֶם הַמְכַשֵּׁף.

מִי הַכַּלָּה תִּרְקְדוּ לִקְרָאתָהּ
בְּמָחוֹל שְׁמֵימִי?
מֵאַרְצוֹת הַקָּרָה יָצְאוּ נְדֹד
לְאֶרֶץ הַקֹּדֶשׁ – חֶבֶל כִּנּוֹרוֹת.

שְׁקֵטָה הַכִּנֶּרֶת וּבוֹהֶקֶת
נִיצוֹצוֹת נִשְׁקָפִים בְּמֵימֶיהָ
כְּמוֹ חֻבְּרוּ לָהֶם שָׁמַיִם וָאָרֶץ
בְּמַשַּׁק אַלְפֵי כַּנְפֵי צִפּוֹר צְחוֹרוֹת.
מִי יִתְּנֵנִי עוֹף, אַצְמִיחַ כְּנָפַיִם
תַּרְקִיעַ רוּחִי לַחֲבֹר אֶל
עֲדַת עֲגוּרִים בַּשָּׁמַיִם
להוֹדוֹת וְלָשִׁיר לְאֵל
בּוֹרֵא נִיב שְׂפָתַיִם!

צ

זַיִת עַתִּיק יוֹמִין עריכה

מתוך צבי אלפר ספר שירים בשביל החיים לט"ו בשבט

100 1365

זית בקדומים בעת המסיק

זַיִת עַתִּיק - יוֹמִין, מָה רָאִיתָ, וּמָה עוֹד תִּרְאֶה?
אֶלֶף שָׁנִים חָיִיתָ, וְעוֹד שָׁנִים רַבּוֹת תִּחְיֶה.
רָאִיתָ מִלְחָמוֹת, רָאִיתָ עִתּוֹת שָׁלוֹם
אוּלַי יָרַד שַׁמְנְךָ עַל זְקַן נֶכְדֵי אַהֲרֹן?

אֶת זֵיתֶיךָ מָסְקוּ דּוֹרוֹת עַל דּוֹרוֹת
יֵשׁ שֶׁדִּשְּׁנוּ בְּשַׁמְנְךָ אֶת רֹאשָׁם
וְיֵשׁ שֶׁטָּבְלוּ בּוֹ אֶת רַגְלָם
רֵיחוֹ הָיָה טוֹב מִכָּל הַבְּשָׂמִים
בְּצִלְּךָ חָסוּ טוֹבִים גַּם רָעִים.

מָלֵא הוֹד וְעָצְמָה
רָם וּמִתְנַשֵּׂא
לֹא יָכְלוּ לְךָ פִּגְעֵי הַזְּמַן,
זַיִת אַדִּיר, זַיִת אֵיתָן.
עֲמֻקִּים שָׁרָשֶׁיךָ בָּאֲדָמָה
רַבִּים מְשַׁלְּבִים יָדַיִם לְחַבֶּקְךָ בְּאַהֲבָה.

תֵּן מֵהוֹדְךָ עָלֵינוּ
רְפָא מַכּוֹתֵינוּ, דַּשֵּׁן עַצְמוֹתֵינוּ,
יַאֲרִיך ה' שְׁנוֹתֶיךָ וּשְׁנוֹתֵינוּ,
יְהִי שַׁמְנְךָ שֶׁמֶן כָּתִית לַמָּאוֹר
בּוֹ נַדְלִיק הַמְּנוֹרָה בְּבֵית הַבְּחִירָה
וִיהִי אוֹר!

שבעת המיניםעריכה

(מתוך מעייני הישועה)

שבעת המינים

לקריאת השיעור כולו

התגלו אבקנים של אתרוג קדוםעריכה

בחפירות שנערכו ברמת רחל, התגלו בטיח של מבנה מלכותי מפואר (ראו תמונה משמאל) שרידים של אבקת פרחים, אשר זוהו על-ידי Daphne Langot . מאוניברסיטת תל-אביב בשיתוף מדענים מהאוניברסיטה הגרמנית d'Heidelberg, כאתרוגים קדומים.

שרידים של אבקת פרחים מאובנת נמצאו בקירות גבס של גן הארמון. הארכיאולוגים סבורים כי באביב, הרוח העיפה את את הזרעים ואת האבקה על קירות גבס. לפי הערכה הקיימת מקור האתרוג הוא מהודו.

כן נמצאו אבקות פרחים שניתן לזהות עם הערבה וההדס.

המקור israel-infos באמצעות Retour

פרטים נוספים על הגן הארכיאולוגי

אתר החופרים

נמל תעופה טבריהעריכה

נמל תעופה טבריה, על מי ים הכנרת, פעל 11 שנה - משנת 1931 עד 1942. היה תחנת הנחיתה הרביעית מתוך אחד עשרה במסלול הנסיעה מלונדון להודו. הנסיעה ארכה 11 יום. היא פסקה לאחר תאונת מטוס.

בתולדות הטיסה רשומים אירועים טרגיים למטוסים בהקשר לים כנרת

ראו גם מצגת של 33 תמונות באתר נוסטלגיה

תמונות מאוסף מטסון

החורן תמורת הגולןעריכה

Gai becor

"החורן הישראלי"

גיא בכור כתב - האם לישראל יש טריטוריית אדמה עצומה, הנמצאת בבעלותה המלאה בדרום סוריה, איזור השווה, או כמעט שווה, בגודלו לרמת הגולן? ואם קיים השטח הזה, מדוע הוא לא הוזכר עד היום במשא ומתן? ומדוע אין מדברים על חילופי קרקעות בין המדינות? הרבה אגדות ושמועות התהלכו בארץ בנושא הזה, ועכשיו, כאשר הסכמי סייקס-פיקו משתנים לנגד עינינו, והמציאות הישנה חוזרת עם התפרקות סוריה, זה הזמן להציב את ההיסטוריה הכל-כך אקטואלית על השולחן. מדובר בסיפור בלשי כמעט, שחלק מפרטיו אינם ידועים. מקור חשוב לתחקיר שלפניכם הוא ספרו המצוין של צבי אילן "אתמולים", בהוצאת מודן (1988), לצד מקורות נוספים.

בסוף המאה ה-19 חלה התעוררות ציונית ברחבי אירופה וארצות הברית. החלו לקום אגודות וארגונים יהודיים, שביקשו לגאול את אדמת הקודש, ולרכוש אותה. הימים היו סוף האימפריה העות'מאנית המתפוררת, והקרקעות לא היו יקרות בארץ ישראל הזנוחה והשוממת ברובה. החלק שנמצא ממזרח לרמת הגולן היה אז חלק מארץ ישראל לכל דבר, וכינויו "החורן", צפונית לנהר הירמוק. איש לא שמע אז על סוריה, שלא קמה עדיין, על לבנון או על מדינת לאום אחרת. האדמות בחבל החורן היו הזולות ביותר בצפון ארץ ישראל, ואגודות רבות התעניינו בשטח הזה בשל העובדה שיכלו לגאול יותר דונמים תמורת הכסף של החברים, שנתרם דולר לדולר, ולירה ללירה.

והמצב היום - בשנת 1957 התפרקה חברת פיק"א מרצון, והעבירה את מרבית שטרי הקניין על אדמות החורן והגולן לידי הקרן הקיימת לישראל. בשנת 1982 העבירה חברת פיק"א שהתפרקה את ייתר האדמות (להוציא כמה דונמים בודדים) לידי הקרן הקיימת ובעצם לידי ממשלת ישראל, שבבעלותם כמאה אלף דונם בחורן ובגולן, כאשר שטח רמת הגולן כולו הוא כמאה אלף דונם.

מה עלינו לעשות עכשיו? ישראל אינה צריכה להתנצל על שסיפחה את הגולן בשל המתקפה של צבא סוריה עליה, ועל הגולן להישאר בשטח ישראל לתמיד. הוא בסך הכל חצי אחוז משטח סוריה. על הממשלה לישב ולפתח את חבל הארץ הזה, גם כהוקרה למתיישבי החורן הנשכח.

סביר להניח שישראל לא תדרוש את האדמות, שנמצאות היום בשטח סוריה, קרוב לעיר המורדת דרעא, אך אם יום אחד יפתח מחדש המשא ומתן עם סוריה החדשה, ואם ימצא צורך, יש בכך כדי לקזז את הבעלות על רמת הגולן, השווה בגודלה פחות או יותר לשטח החורן, ובעצם להנציח סופית וליגלית את הסטטוס קוו. תהיה זו החלפה "רעיונית" של שטחים, דהיינו על הנייר בלבד. בסוף שנות התשעים קיימו סוריה וירדן תהליך של שרטוט גבול, במסגרתו אף החליפו אדמות זו עם זו בפועל, וללא שום בעיות, וגם זה הוא תקדים.

שום משא ומתן עתידי עם סוריה לא יוכל להתעלם עוד מן השטחים הישראליים האבודים האלה, ולישראל יש זכות קניינית מלאה, לפי כל חוק מקומי סורי או בינלאומי, על אדמותיה. אין לנו שום זכות לוותר על הקניין הזה, שאלפי יהודים תרמו עבורו את מעט כספם ואשר מאות מהם שהגיעו אליו להפריחו, ואף היו מוכנים להקריב למענו את חייהם.

לכתבה כולה זכויות? יש למי שמוכן להגן עליהן

יום השואה הבינלאומי (סיכום)עריכה

Davar1

סמל יום השואה הבינלאומי 2012 בסימן חוש ההומור היהודי

השנה האירוע נערך ב-28 מדינות באירופה. הצטרפה אליו השנה טורקיה. הנושא היה ההומור היהודי.

לפני שנה הנושא היה התלמוד ובאתר שעסק בכך בקרו 180 מיליון מאירופה, בינהם 50 מיליון מאיטליה. פעילות מיוחדת הייתה מאיטליה ומספרד.

המקור:מוקד - פורטל יהודי איטליה

הנערה מפירנצה - היום סבתא בתל אביבעריכה

(בעקבות יום השואה הבינלאומי שעבר - אך זכרון השואה והתקומה בעקבותיו לא יישכח)

Ada place

במפה תראו: בצד שמאל למעלה - ככר הדואומו, למטה - הכנסייה - עם מגן דוד בחזיתה ; למטה - נהר הארנו ; ולידו מקום המנזר ; מימין למעלה - בית הכנסת הגדול של פירנצה


חלק מאיתנו נוהג לנסוע לטייל באיטליה. מן הסתם יגיע לעיר הנפלאה פירנצה. על שפת נחל הארנו, בין בית הכנסת הגדול של פירנצה לבין כנסייה שנבנתה על-ידי יהודי אשר הציב "מגן דוד בחזיתה" היה בית יתומות לנערות חסרות בית. שם שהתה נערה יהודיה בשנת השואה. המקום נראה יפה, אך מה שהתרחש שם תוכלו לקרוא בזכרונות שלה, שנכללו בספר זכרון לשואת יהדות איטליה

וכן תוכלו למצוא אותו באתר הבא עדה אלגרנטי בוליטין - להלן תמצית הסיפור:
למנזר זה הגיע הנערה בת 14 מבית יהודי בורגני לבית מקלט לנערות ללא-אב. היה זה מחסה מפני הגרמנים והאיטלקים משתפי-הפעולה. נערות המקלט לא ידעו שהיא יהודיה, פליטות אחרות הוסגרו על-ידם לגרמניה תמורת תשלום פרס נכבד. על אמונתה שמרה בעזרת קשרים, באמצעות פתקים, עם רבה של פירנצה - רבי נתן קאסוטו - עד אשר נתפס והוגלה. נותן החסות שלה במנזר, אשר ידע על מוצאה, פעל לפי מיטב יכולתו לשכנע אותה בנכונות דתו, אך ללא הואיל. הבריגדה היהודית הצילה אותה והיא עלתה ארצה, בנתה בית וסבתא חנכדים (גילוי נאות - גם ידידה שלי)

מייזם עתידי: הרכבת לאילתעריכה

הויקיפדיה העברית הכינה כבר תבנית המתארת את תחנות הקו.

קו הרכבת לאילת
מצב בנייה תכנון
אזור באר שבע-אילת
עלות כ-10 מיליארד שקלים
מידע נוסף קו רכבת מהיר שיחבר בין באר שבע ואילת ויקצר את משך הנסיעה מת"א לאילת לשעתיים.
קו הרכבת לאילת
תבנית:BS-alt
0,0 תחנת הרכבת תל אביב אוניברסיטה
תבנית:BS-alt
2,4 תחנת הרכבת תל אביב סבידור מרכז
תבנית:BS-alt
1,3 תחנת הרכבת תל אביב השלום
תבנית:BS-alt
3,6 תחנת הרכבת תל אביב ההגנה
תבנית:BS-alt
105,0 תחנת הרכבת באר שבע צפון - האוניברסיטה
תבנית:BS-alt
3,0 תחנת הרכבת באר שבע מרכז
תבנית:BS-alt
30,0 תחנת הרכבת דימונה
תבנית:BS-alt
55,0 תחנת הרכבת חצבה
תבנית:BS-alt
20,0 תחנת הרכבת ספיר
תבנית:BS-alt
28,0 תחנת הרכבת פארן
תבנית:BS-alt
31,0 תחנת הרכבת יהל
תבנית:BS-alt
22,0 תחנת הרכבת יטבתה
תבנית:BS-alt
6,0 תחנת הרכבת שחרות
תבנית:BS-alt
16,0 תחנת הרכבת נמל התעופה תמנע
תבנית:BS-alt
24,0 תחנת הרכבת אילת
תבנית:BS-alt
3,0 תחנת הרכבת נמל אילת

מרחקים משוערים - אורך משוער 350 ק"מ

הקשה על שם התחנה תביא אותך לערך התחנה בויקיפדיה העברית

המרחקים משוערים
קו הרכבת לאילת הוא פרוייקט מסילתי שמטרתו לחבר בין מרכז ישראל לאילת בקו רכבת חשמלי. הפרוייקט מורכב ויקר וצפוי לכלול 63 גשרים ו-5 מנהרות. המרחק בין תל אביב-יפו לאילת עומד על 350 ק"מ, והתכנון מדבר על שעתיים נסיעה במהירות של עד 300 קמ"ש. לאורך התוואי צפויות לקום תחנות חדשות בחצבה, מרכז ספיר, פארן, יהל, יטבתה, נמל התעופה העתידי בתמנע, שחרות ואילת. הרכבות המהירות תעצורנה בתחנת באר שבע בלבד והרכבות המאספות תעצורנה בשאר התחנות, כמו כן קו הרכבת ישמש גם לרכבות משא לשינוע סחורות מנמל אילת למרכז הארץ ולנמלי הים התיכון, הקו צפוי להתחרות בתעלת סואץ כנתיב העברת מטענים מהודו וסין דרך נמל אילת ונמלי הים התיכון לאירופה.

מצב התוכניות - בפגישה בין שר התחבורה הישראלי לבין שר התחבורה הסיני בסוף 2011 הוכנה טיוטת הסכם בין הממשלות להקמה משותפת של הפרוייקט בשל ניסיון רב שיש לחברות הסיניות בפרוייקטים מסוג זה. בינואר 2012 פרסם שר התחבורה תוכנית להצעת ממשלה אודות הפרוייקט מתוך מגמה שההליך הסטטוטורי יסתיים עד סוף 2012 והבנייה תסתיים 5 שנים לאחר מועד זה לתכנון הוקצב 150 מיליון ש"ח.

קישורים חיצוניים

תכנית אכיפה אלקטרונית אוטומטית יוצאת לדרךעריכה

TrafficLightCamera

המקור: אתר משטרת ישראל - אגף התנועה: מדינות שהתקינו מצלמות הפחיתו את מספר ההרוגים בתאונות ב-30%-50%

השר לביטחון הפנים, ח"כ יצחק אהרונוביץ ומנכ"ל משרדו יעקב גנות אישרו הבוקר (יום ה' ה-2/2/12) באופן סופי את הפעלת תכנית א- 3 וזאת לאחר הצגת התכנית על ידי ראש אגף התנועה, ניצב ברונו שטיין. החל מיום ראשון הקרוב, ה-05/02/12 יופעלו המצלמות החדשות במיזם א-3 אשר אמורות לסייע לאגף התנועה במאבק העיקש בהצלת החיים. בשלב הראשוני יותקנו בכבישי הארץ 28 עמדות בכבישים שהוגדרו על-ידי אגף התנועה כ"אדומים" - בהם מספר התאונות וההרוגים הוא הגבוה ביותר. מתוך 28 העמדות יוצבו 19 מצלמות רמזור ו-9 מצלמות מהירות. השר אהרונוביץ הנחה את גורמי המקצוע במשרד לבט"פ ובמשטרת ישראל לפרסם את מיקומי המצלמות ומקטעי האכיפה מתוך שקיפות ושירות לציבור. מנכ"ל המשרד יעקב גנות הנחה כי המצלמות יוצבו באופן בולט ונראה לעין במטרה להרתיע, להזהיר ולהשפיע על הורדת המהירות בכבישים ולא כדי לתפוס ולפגוע בכיסם של הנהגים. בנוסף, בקטעים רלוונטיים יוצבו שלטי אזהרה המתריעים בפני הנהגים על הימצאות מצלמות בכביש.

בישיבה סוכם כי התכנית לאכיפת נהיגה מסוכנת תוטמע באופן הדרגתי כך שבחודש הראשון יופקו לנהגים שיעברו על חוקי התנועה דוחות אזהרה בלבד. לביתם של נהגים אלו יישלח מכתב אישי מראש אגף התנועה, ניצב ברונו שטיין, ובו פניה לנהג בלשון זו: " מצאתי לנכון לפנות אליך באופן אישי ולבקשך לציית לחוקי התנועה וזאת מבלי לרשום כנגדך דו"ח תנועה בגין העבירה הנוכחית. עדיף לאבד רגע בחיים מאשר את החיים ברגע! " בנוסף יצורף הסבר על העבירה שביצעו בצירוף תמונה המתעדת אותה. לאחר תהליך ההטמעה שימשך כחודש ימים יחל תהליך הפקת דוחות התנועה לציבור. פריסת 28 המצלמות מהווה חלק מהפעימה הראשונה בשלב א' של הפרויקט. בפעימה זו יפרסו 180 עמדות הפעלה ויופעלו 60 מצלמות, מתוכן כשני שליש מצלמות מהירות וכשליש מצלמות רמזור. תכנית א-3 היא תכנית אכיפה אלקטרונית אוטומטית לאכיפת עבירות של נהיגה במהירות מופרזת ומעבר באור אדום וייעודה להביא לצמצום מספר תאונות הדרכים ומספר הנפגעים וההרוגים. המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, מר אליעזר רוזנבאום, ציין כי "מטרת התכנית היא להוביל לשינוי בתרבות הנהיגה של הנהגים בישראל, לצמצם באופן מהותי את מספר תאונות הדרכים ומספר ההרוגים והנפגעים בכבישים, להגביר את ההרתעה מביצוע עבירות תנועה ולבלום תופעות של בריונות בכביש". לדברי רוזנבאום, במדינות שבהן פועל הפרויקט כגון צרפת, אוסטרליה ואנגליה ירד מספר ההרוגים בתאונות ב-30%-50%. בקנדה, הובילו המצלמות לירידה של 25% במספר התאונות, 11% במספר הנפגעים, ו-17% במספר ההרוגים.

רקע כללי:

מערכת א-3 מורכבת ממערכת מצלמות דיגיטליות המותקנות בכבישים ובצמתים שנבחרו לצורך צילום עבירות מהירות מופרזת או מעבר באור אדום. התצלום מועבר באופן אוטומטי למרכז השליטה ובקרה, לאחר מכן התמונה עוברת בקרה אנושית על-ידי שוטר ולאחר אישורו מופק הדו"ח. התהליך כולו הוא תהליך מהיר ויעיל ובתוך 96 שעות יישלח לבית הנהג דו"ח תנועה הכולל תצלום העבירה. לאכיפה האלקטרונית האוטומטית יתרונות רבים ובראשם קיצור משך הזמן בין ביצוע עבירת התנועה לקבלת הדו"ח ובכך להגברת כושר ההרתעה.

בשנת 1996 החלו בהכנות לתוכנית א-3, פרויקט שמומן על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. בנוסף, התכנית תלווה במחקר הערכה, שיבוצע בהובלת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ויבחן את דפוסי ההתנהגות של הנהגים, מיפוי צמתים וכבישים פוטנציאלים למיקום הציוד, ניתוחים לצרכי פיזור אופטימלי של המצלמות ועוד, במטרה לבחון את מידת האפקטיביות של התכנית והשפעתה על צמצום הקטל בכבישים. בנוסף, ראש הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים יחד עם ראש אגף התנועה ערכו סיור בחו"ל כדי ללמוד את פעילות הפרויקט.


בחירת מיקומי מצלמות א-3 נעשתה לאחר איסוף נתוני תאונות הדרכים לשנים 2006-2010, מתוכן תאונות דרכים שסיבתן מהירות מופרזת או סטייה מנתיב (אשר מרביתן נגרמות עקב מהירות). סיבות אלו מהוות 54% מהסיבות לתאונות חמורות גם בשנת 2011. נוסחת הצבת המצלמות הורכבה על בסיס המלצות ועדת שיינין ולוקחת בחשבון נתוני תאונות דרכים בכלל ומהירות בפרט, וחומרת התאונה והנסועה (נפח תנועה) בקטעי הכביש, ובהמשך לכך, דורגו קטעי הכביש השונים.

מנתוני אגף התנועה של משטרת ישראל עולה כי מספר קטעי הכביש שנבחרו מהווים רק 11.2% מסך אורך הכבישים בישראל. עם זאת, בקטעים אלו התרחשו 27% מסך התאונות הכולל, 30% מסך התאונות החמורות ו- 24% מהתאונות הקטלניות שאירעו בין השנים 2006-2010 בתחום הבין-עירוני. בנוסף עולה כי מהירות מופרזת היא הגורם העיקרי לתאונות הקטלניות בקטעי הכביש הללו.

המשרד לביטחון הפנים ואגף התנועה של משטרת ישראל קוראים לציבור הנהגים להצטרף למאמץ הלאומי לשינוי תרבות הנהיגה בישראל ולהצלת חיים.


אחד הקליפים המרשימים: בקצב ובתמונותעריכה

(remember to breathe) Alberta - Travel Alberta

(remember to breathe) Alberta - Travel Alberta

(remember to breathe) Alberta - Travel Alberta

לנשום בטרם צפיה - מראות מאלברטה בקנדה

ויקי-קדומים לשנת תשע"געריכה

ויקי-קדומים לשנת תשע"בעריכה

ספר במדבר

ספר ויקרא

ספר שמות

ספר בראשית