FANDOM


Kdumim

מאתר האינטרנט של קדומים

עלון אינטרנטי לנושאים אקטואליים בתחומי:מסורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל

קוראים נכבדים !
נשמח להערות על העלון, נודה לכם אם תכתבו אותן בסוף העלון בפרק המכונה: הערה, לאחר הכתיבה הקישו "פרסם תגובה"
כמובן, אגיב על כך אם יהיה לי מה לומר.
בכל מקרה, טוב שהקוראים יידעו שבערך יש פרטים הטעונים השלמה והבהרה.

כל הפרטים הנכללים בדף זה, כמו בשאר הדפים, נועדו ללימוד ולמחקר - אין לעשות בהם שימוש מסחרי.
אם מישהו סבור שיש בכך פגיעה בזכויות יוצרים - הוסיפו הערה על כך מטה והתוכן יימחק מייד

ב"ה אור ליום ראשון ד' כסלו תשע"ג 18 בנובמבר 2012

"שני גדיי עזים" - פסח היה!01:28:21

"שני גדיי עזים" - פסח היה!

"שני גדיי עזים" - פסח היה!

הרב מוטי אלון הקדיש את אחד משיעוריו לחודש כסלו, אשר החילונו בו. למרות המקור הנוכרי של שם החודש, ניתן לדרוש אותו בפסוק מספר משלי:"כִּי ה' יִהְיֶה בְכִסְלֶךָ וְשָׁמַר רַגְלְךָ מִלָּכֶד" (משלי,ג'כ"ו) - כסל הוא הבטחון שלנו - רש"י פירש:""כי ה' יהיה בכסלך" - במבטחך.

מכאן הרב עבר לתיאור מעשה יהודית: יהודית, לפי אחת הגירסאות, היתה אחות לאחים המכבים. ומעשיה היה העילה למרד, שהיה קשור לגזרת ההגמון המפורסמת (כתובות ג:), שכל בתולה שנישאת תיבעל להגמון תחילה. גזרה זו נהגה שלוש שנים ושמונה חודשים. באותה תקופה עמדה בתו של יוחנן כהן גדול להינשא לאלעזר (מדרש חנוכה). באמצע החתונה נעמדה הכלה וקרעה את בגדיה מעליה ועמדה ערומה לפני כולם. מיד קמו אחיה וביקשו להורגה, שהרי היא פגעה פגיעה חמורה בצניעות. מיד הלכו והרגו את ההגמון וכך התחיל המרד.

נס חנוכה הוא הבטחון שלנו " אין עוד מלבדו" רק שים בו כסלך ! כסלו הוא הבטחון שניתן לנצח. כל "היווניות" של העולם לא יכולות לנו. אנו נדליק נר בחוץ "לפירסומה דניסא" (החג נחוג בעולם כולו עם חנוכיות בכיכרות הערים) . המקור לחוזק הוא בכסלו אנו התחלנו בו ללמוד את התורה שבע"פ. "הרב האמצעי" של חב"ד הביע סברה כי "החודש השלישי" - הוא כסלו - בו החלו להכיר ב"תורה שבעל-פה". נזכה לכך שהחודש תהיה גאולה שלמה ולכל ישראל.

מכאן הוא עבר לדיון בקשר בין ההגדה לפסח לבין האמור בפרשה:"שני גדיי עזים - וכי שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק, אלא האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים. בפרקי דרבי אליעזר (פרק לב):
להמשך השיעור ניתן להאזין על-ידי הקשה בקישור לעיל

עולם הזה - רק לצדיקיםעריכה

שיחת הגאון הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט"א, ישיבת הכותל, לפרשת תולדות תשע"ג
התורה אומרת  : "כִּשְׁמֹעַ עֵשָׂו, אֶת-דִּבְרֵי אָבִיו, וַיִּצְעַק צְעָקָה, גְּדֹלָה וּמָרָה עַד-מְאֹד; וַיֹּאמֶר לְאָבִיו, בָּרְכֵנִי גַם-אָנִי אָבִי. " (בראשית כז, לד) אם . עשו צועק צעקה מרה כזו, סימן שהפסד הברכות כואב לו .מאד למה? מה אכפת לו מהברכות? הרי חז"ל אומרים, שעֵשָׂו היה כופר בעיקר (ב"ב טז, ב) . אם הוא כופר בעיקר, איזה ערך יש לברכת "יִתֶּן-לְךָ, הָאֱלֹהִים, מִטַּל הַשָּׁמַיִם, וּמִשְׁמַנֵּי הָאָרֶץ--וְרֹב דָּגָן, וְתִירֹשׁ  ? (בראשית כז, כח) הרי כלל אין אלקים, ח"ו  ! וא"כ איזה ערך יש לברכה הזאת? עוד צריך להבין: הרי ביום מכירת הבכורה, מיד אחרי שעֵושָׂו כפר בעיקר, יעקב משביע אותו על מכירת הבכורה

קשה:הרי ענינה של שבועה הוא, שהנשבע מצהיר, שדבריו אמיתיים כאמיתותו של הקב"ה וכך , בודאי השביע גם יעקב את עשו [שהרי אסור להשביע במשהו אחר. לא בעבודה זרה, כמובן, וגם לא בחפץ כלשהו (עי' ספר המצוות לרמב"ם מ"ע ז'). רק בה' אלקי ישראל מותר להשביע

ממילא קשה: אם עשו כופר בעיקר, מה הטעם להשביעו במי שהוא לא מאמין בו? איזה ערך יש לשבועה כזו, ומה התועלת שתצמח ליעקב ממנה

כנראה שהתשובה לשתי השאלות היא, שעשו לא היה כופר גמור. כפה ירה שלו לא באה מהשקפת עולם שח"ו לית דין ולית דיין, אלא מתוך רצון ל נוחיות ה . אבא יושב ולומד כל היום , וגם האח יושב ולומד כל היום, אבל לעשו נוח יותר להיות "איש ציד איש שדה", לחיות חיי עולם הזה לכן . , כדי להצדיק את מעשיו - הוא כופר בעיקר אבל הכפירה הזו היא לא כפירה פנימית. לכן, דבר מסתורי כמו שבועה - מפחיד אותו זה . שאסור לעשות כל מיני דברים שהוא עושה, זה לא מדאיג אותו במיוחד . אבל שבועה שזה דבר מסתורי, זה מאד מדאיג אותו. על זה הוא לא יעבור , אם אין הכרח לעבור. וכן הברכות של אבא, שנאמרו בנבואה נכון שהוא רחוק מהדר שלך אבא, אבל הוא יודע ומאמין שאבא הוא נביא אלקים, ואם הוא מברך יש לזה משמעות. לכן, אם יעקב מקבל את הברכה ולא אני, זה חמור מאד בעיניו, והוא צועק מעומק הלב . כי בעומק לבו הוא כן מאמין. רק מהשפה ולחוץ הוא כופר בעיקר

האבות קיימו את כל התורה: הכיצד? עריכה

ד"ר עו"ד פ' חליוה מנכ"ל המכללה האקדמית אשקלון כתב בדף שבועי - המוקדש לפרשת השבוע של אוניברסיטת בר-אילן

ידועים דבריהם של חז"ל בכמה מקומות ולפיהם קיימו האבות את כל התורה, אפילו מצוות עירוב תבשילין שהיא מדרבנן, כדעת רב אשי בגמרא (יומא כח:). הפסוק המשמש אסמכתא לעמדה זו נמצא בדברי ה' ליצחק: "עֵקֶב אֲשֶׁר שָׁמַע אַבְרָהָם בְּקֹלִי וַיִּשְׁמֹר מִשְׁמַרְתִּי מִצְוֹתַי חֻקּוֹתַי וְתוֹרֹתָי" (כו:ה). ההבחנה שמציגה התורה בין המושגים "מצוות", "חוקים" ו"תורות" לפני מעמד הר סיני הובילה כמה מחכמינו למסקנה כי אברהם שמר אפילו תורה שבעל-פה, ובהתבסס על עמדה זו פירש רש"י את דברי יעקב: "'עִם לָבָן גַּרְתִּי' (בר' לב:ה) ותרי"ג מצוות שמרתי"; את תרגום אונקלוס לביטוי "בן זקונים" – "בר חכים הוא" (בר' לז:ג), פירש הרמב"ן שכל מה שלמד יעקב משֵם ועֵבר מסר ליוסף, כולל חכמות וסתרי תורה; את העגלות המלאות כל טוב ארץ מצרים ששלח יוסף לאביו פירשו חז"ל כרמז לפרשת 'עגלה ערופה' שהייתה הסוגיה ההלכתית האחרונה שלמדו יחד; יהודה קיים מצוות ייבום עם תמר, ויוסף שמר שבת במצרים ועוד. וכבר שאלו חכמים ופרשני הש"ס והמקרא: הכיצד? הרי אברהם לא מל את עצמו עד גיל 99 ורק לאחר שהצטווה; יעקב נשא שתי נשים והקים מצבה שלא ככתוב בתורה; עמרם לקח לאישה את דודתו, ועוד דוגמאות המופיעות בדברי חז"ל! התשובות רבות, ועסקו בהן רבותינו בכל הזמנים. נתחיל בתשובת הרמב"ן כדי להבהיר את העמדה המקובלת על רוב פרשני המקרא.

אברהם למד תורה ברוח הקודש, ושמר אותה כמי שאינו מצֻווה ועושה. במצב זה עיקר שמירתה בארץ ישראל, ולכן לא עבר יעקב על איסור תורה לשאת שתי אחיות, כי הוא נשאן בחוץ לארץ, וכן עמרם נשא דודתו במצרים. ואשר לאיסור מצֵבה טוען הרמב"ן כי מצווה זו התחדשה ונעשתה איסור, לאחר שהייתה חביבה על האבות. עם זאת, הדעה שלפיה קיימו האבות את התורה כולה אינה נחלת הכלל, וכבר במדרש יש פירוש אחר למושגים: משמרתי, מצְוֹתי, חֻקֹתי ותורֹתָי: "עקב אשר שמע... בקולי", שאמרתי לו "לך לך מארצך וממולדתך". "וישמר משמרתי", עשה משמרת למשמרתי, שצויתי לאדם הראשון על ע"ז, והוא ביטל את צלמי אביו. "מצותי", דכתיב... "למען אשר יצוה את בניו... ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט". ד"א "מצותי" - אלו ז' מצות שנצטוו בני נח.. "חקותי" – אלו י"ג בריתות של מילה חוק ברית ח' ימים, וחוק ברית מקנת כסף, וחוק ברית יליד בית... ו"תורותי" – שהיה מורה חטאים בדרך, שנאמר "ויקרא אברהם בשם ה' אל עולם". ד"א ותורותי – תורת הציווים ותורת הדעת... שנא' באיוב (לא:ט, כו).

הראב"ע הלך בעקבות המדרש ופירש את המושגים בדרכו (כו:ה): וישמור משמרתי שם כלל כל מה שהוא חייב לשמור ממצות וחוקים ותורות. ויתכן המצוה לך לך. גם קח נא את בנך. והחוקים הם חוקות השם שילך האדם אחרי מעשיו כאשר אפרש בפסוק שעטנז, ואלה החוקות נטועות בלב, והתורה - שמל עצמו, ובניו ועבדיו.

גם הרשב"ם הלך בכיוון דומה והוסיף: חוקותי ותורותי – לפי עיקר פשוטו כל המצוות הניכרות כגון גזל ועריות וחימוד ודינין והכנסת אורחים, כולם היו נוהגין קודם מתן תורה אלא שנתחדשו ונתפרש[ו] לישראל וכרתו ברית לקיימן.

ספורנו מייחס את המושגים הללו לעקרונות של צדק ומשפט טבעי ולא לציווים שקיים אברהם: עקב אשר שמע אברהם בקולי, בכל אשר צויתיו, וישמר משמרתי – עשה תמיד המשמרת המיוחדת לי שהיא לגמול חסד... ולהורות חטאים בדרך וזה עשה כאשר קרא בשם ה' ושמר גם כן מצותי חקותי ותורתי שנצטוו בני נח ובכן היה נאה דורש ונאה מקיים כמופת לרבים.

לקריאת המאמר כולו הקש ל הקישור לעיל

פרויקט פרידברג לחקר הגניזה:חידושיםעריכה

התקבלו תמונות חדשות:

  1. קמברידג' - סיום המבצע הגדול והמורכב של צילום כל אוסף הגניזה של ספריית קמברידג', מבצע שתוכנן במשותף עם היחידה לחקר הגניזה שבספריית אוניברסיטת קמברידג', ובוצע עך ידי אנשי הספרייה.
  2. בירמנגהם - אוסף הגניזה שבספריית בירמנגהם - כולל שני האוספים שבו, מנגנה ומיטווך - צולם במלואו ומוצג כיום באתר.
  3. מנצ'סתר אנו שמחים להודיע כי הגענו להסכם עם ספריית מנצ'סטר ולפיה תעביר לנו הספרייה עותק של כל התמונות הדיגיטאליות האיכותיות של אוסף הגניזה שם, וכן של כל המידע

הקטלוגי שיש ברשותה על קטעים אלה.

מתוך הגניזה

ט.ל.ח.

עדויות חדשות על מלחמות בני ישראל עם הפלישתים בבית שמשעריכה

134px-Beth shemesh aticon

אתר החפירות המקורי - 1931 המקור: אוסף מטסון - מחלקת הצילום של המושבה האמריקאית

הנוסע דרומה בכביש מבית שמש לבית גוברין (כביש 38) , חוצה תל עתיק, אשר כבר בשנת 1928-1933 זוהה בתור תל בית שמש. בשנים האחרונות נערכו במקום חפירות ועתה אוניברסיטת תל-אביב פירסמה מימצאים, העשויים לאשש את האמור בספר שמואל על המלחמות בין בני ישראל לבין סרני פלישתים באזור זה.

תחילה נמצאו שרידים של מבנה אשר שימש לפולחן. המתחם המקודש מורכב ממבנה גבוה, מסיבי ומעוגל וכן שלוש אבנים שטוחות גדולות, עגולות שעליו הוא נבנה. בחפירות התגלו שברים של גביעים צבועים פרושים על הרצפה שלא היובשימוש ביתי. אחד משלוש האבנים השטוחות היה מוקף בשרידי עצמות בעלי חיים, ושתי האבנים האחרות נועדו לקלוט נוזלים . רמזים אלה משוכנעים Prof. Bunimovitz and Dr. Lederman שהם חשפו מקום סביר פולחן מקודש.

בשכבה מעם המקדש, נמצא שהוא לא נהרס אלה חולל. ניתוח מדעי אינטנסיבי יותר של האתר, שנערך על ידי geoarchaeolgist Dr. Shawn Bubel of the University of Lethbridge in Alberta, Canada הראה כי שרידי המקדש שמשו כמכלאות, אולי על ידי הפלשתים שהשתלטו על האתר. דגימות של אדמה שנלקחו משכבות מעל המקדש נותחו במכון ויצמן למדע נמצא כי השכבות גדושות ב-phytoliths - שרידים של עשבים (שנאכלים בדרך כלל על ידי בעלי חיים) וspherulites - שרידים מיקרוסקופים של גללים המיוצרים על ידי דשא אכילת בעלי חיים , המצביע על הנוכחות של מכלאות ישירות על המקום שהיה בעבר המתחם המקודש.

בשלב נוסף של החפירות, כנראה, האתר שב להיות מקודש. בשכבה העליונה נמצאו תנורים (טאבונים). החוקרים סבורים " כי אבותיהם של אלה שבנו את המתחם המקורי חזרו לבנות מחדש את האתר", אומר ד"ר לדרמן, אשר לדעתו התנורים שמשו לבשל סעודות חגיגה התקיימו באתר בו היה המתחם המקודש הישן. לכן, למרות חילול בית המקדש על ידי הפלשתים, ברגע שהפלשתים נסוגו מהאזור, חזרו צאצאיהם של המתיישבים המקוריים וחידשו את הפעילות במתחם המקודש.

עוד על התל בויקיפדיה העברית, במבוא לערך נאמר:" התל מזוהה עם העיר המקראית בֵּית שֶׁמֶש. במאמר המסכם את החפירות הממושכות המתנהלות בתל, קבעו חוקרי אוניברסיטת תל אביב פרופ' שלמה בונימוביץ וד"ר צבי לדרמן כי "תל בית-שמש הוא אתר מפתח ללימוד קצה גבול ההתפשטות הפלישתית והדינמיקה התרבותית והחברתית באזורי המפגש והחיכוך בתקופת הברזל א'."

על פי החלטת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה משנת 2007 התל עתיד להיות מוכרז גן לאומי, כחלק מתוכנית המתאר החדשה למחוז ירושלים


פריחה בשדה בוקרעריכה

Priva midbarit

חלמונית סוג גאופיט ממשפחת הנרקיסיים שבסדרת האספרגאים. החלמונית נפוצה באזור אגן הים התיכון. זהו צמח רב-שנתי בעל שורש בצל, הפורץ מן האדמה ללא עלים. לחלמונית פרח מרשים הפורח בסתיו לאחר הגשמים הראשונים בצבע צהוב-חלמון, ומכאן שמו.
ישנם תשעה מיני חלמונית, והם נפוצים ממזרח הים התיכון ועד הרי הקווקז. בארץ גדלים בר שלושה מינים:

  • חלמונית גדולה - השחלה נמצאת סמוך לקרקע.
  • חלמונית צהובה - השחלה נמצאת סמוך לפרח ונראית כגוש ירוק עבה.
  • חלמונית זעירה

לפי הויקיפדיה העברית

מקור הכתבה: בית ספר שדה שדה בוקר

אתר חדש לחלמניות:מדבר מעלה רחבעםעריכה

הנה הפרטים שקבלתי מבית ספר שדה כפר עציון
בשנת 2003 התגלה בקרבת ההרודיון ריכוז מרהיב של חלמוניות, לאחר שהגיעו למקום בוטנאים הגיעו המומחים למסקנה שמדובר באתר פריחה החלמוניות הגדול בארץ (מבחינת מספר הפרטים)

פריחת החלמוניות בקרבת ההרודיון היא רק נדבך קטן בנופים המדהימים של מדבר תקוע, אך בהחלט סיבה מספקת בכדי לבוא לבקר ולצפות באחת מתופעות הטבע המרהיבות של הסתיו, כאשר קרוב ל- 200,000 פרחים צהובים פורצים מהאדמה ללא עלים ויוצרים מרבדים צהובים שובי עין במדבר הצחיח.

לאלבום תמונות בפייסבוק על פריחת החלמוניות – לחץ כאן

הסבר למעוניינים להגיע עצמאית למקום פריחת החלמוניות:

לוואדי אבו מחרב (אתר פריחת החלמוניות) נוסעים מצומת גוש עציון לעבור תקוע וממשיכים לנוקדים. כשני ק"מ לפני נוקדים ישנה פניה שמאלה לישוב אל-דוד. משם לנסוע בדרך המשולטת אל מעלה רחבעם. כשלוש מאות מטר לפני מעלה רחבעם הכביש יורד לערוץ נחל ועולה לעבר הישוב. הערוץ נקרא ואדי אבו-מחרב.

פריחת החלמוניות באזור החלה ב-10 בנובמבר ונמשכת עד ראשית דצמבר (מאוחר יחסית לחלמוניות באזורים אחרים).

אלון התולע ועפציםעריכה

אלון התולע הוא עץ המשתייך למשפחת אלונים צפוניים, נשירים, שהבלוט שלהם מבשיל בתוך פחות משנה אחת. גובהו של העץ הוא 3-8 מ' והוא בעל גזע בודד. שמו של העץ ניתן לו על קום היותו פונדקאי לתולעי השני.

בינו לבין האלונים האחרים - העלים בעלי שפה מפורצת ואין להם שיניים דוקרניות (בשונה מאלון תבור ואלון מצוי).
אופייני לו גזע מרכזי זקוף וישר שבני האדם הרבו לכרות לשם הפקת קורות. לעומת האלון המצוי, אלון התולע מגלה עמידות מועטה בפני יובש.

"צידם העליון של העלים קירח. צדם התחתון לביד בצעירותם, ומקריח בהתבגרותם. הלבד יורד בשפשוף קל באצבע, וזה סימן-היכר נוח למין". לפי מייק ליבנה : אלון התולע בצמח השדה

אלון התולע מצוי ביערות באזורים הרריים, גשומים וקרירים מעל 500 מ' ובמפנים צפוניים בעיקר בגליל העליון וצפון רמת הגולן. אלון התולע הוא ערך טבע מוגן על פי חוק בישראל

בתלמוד נזכר העץ פעמים רבות בשם מיל (מילין, מילה...) "סימן להרים מילין, לעמקים תמרים, לנחלים קנים, לשפלה שקמים". העץ משמש כפונדקאי לתולעת כנימת מגן הנקראת תולעת השני, הגורמת להופעת גידולים דמויי אלמוג על ענפיו. בתקופות קדומות השתמשו בצבע האדום של תולעת השני כמרכיב ביצור צבע השני - ראו עפצים בתמונה למטה.

"חלון גיאולוגי" אל הקניון הקבור מתחת לעיר באר שבעעריכה

פארק המכתש שכונה ד' באר שבע02:53

פארק המכתש שכונה ד' באר שבע

פארק המכתש שכונה ד' באר שבע

Geological kenion a beear seva 1

הקניון הקבור מבט על ה"חלון" הגאולוגי לחלון צילם: עומרי זילברמן נגב בר קיימא

העיר באר שבע בחדשות. והנה לאחרונה הגיע אלי הודעה עם קישור לסרטון המספר על היוזמה להקים את "פארק המכתש". נזכרתי בעבודה שעשיתי לפני שנים רבות על מחצבות הגופרית בבארי והנה הסיפור המרתק.
הסיפור שהתרחש באזורנו הוא על אודות קניון אשר זרם בתקופות קדומות (16-4 מליון שנים) בין דימונה לים התיכון דרך עזה לאורך של כ- 75 ק"מ ובדרכו עבר את בקעת באר שבע. הקניון היה פעיל במשך 12 מיליוני שנים, מהם בחלק מהזמן זרמו מים ממזרח אל הים התיכון, מערבה והיו תקופות בהן היתחתר והעמיק עד שהגיע לעומק של כ- 1,500 מ´ מתחת לפני הים באזור עזה. ותקופות אחרות אשר בהן הוצף והמים זרמו מהים אל היבשה כלומר, ממערב למזרח, כמו פיורד וסחפו עמם סחף ימים אשר הרביד את קרקעית הקניון שהלך ונסתם עם השנים.

על מנת שהקניון יהיה פעיל, על הים התיכון להיות במפלס הנמוך מ- 1,500 מ´ מתחת לפני הים וכדי שיהיו בו מים שיציפו אותו, עליו להגיע לפחות לגובה אפס ואכן היו אירועים בהם התייבש הים התיכון לגמרי ולאחר מכן חזר והוצף, כנראה כתוצאה מפעילות שהיום נקראת "נדידת יבשות" הנוצרת כאשר הלוח האפריקאי נע לכוון אירופה, דבר הגורם לסגירת מיצרי הגיברלטר, אשר נפתחו שוב. בספרות המקצועית נקרא התהליך ה"אירוע המסיני" ומסתבר שבכל בתי הספר במדינות הים התיכון, הדבר נלמד וידוע על ידי התלמידים. אירוע זה, השאיר את חותמו על כל אזור מישור החוף הישראלי אשר "נדד" מערבה אל עומק הים שהתייבש.אתר נגב בר קיימא

"אפיק ים סוף"עריכה

מניין הגשמים בנגב הדרומי :לבית ספר שדה שדה בוקר יש תשובה

Afick jam suf

מתחילת השנה ירדו באילת 24 מ"מ שהם 109% מן הממוצע השנתי - 22מ"מ

מדבר פארן : 28 מ"מ - 5% - 537 מ"מ
שדה בוקר  : 9 מ"מ - 10% - 93 מ"מ
באר שבע  : 20 מ"מ - 10% -190 מ"מ

המקור:השירות המטראולוגי

כיכרות בקדומיםעריכה

סרט דקומנטרי על יהודי רומאעריכה

EBREI A ROMA - LOCANDINA2 SITO

על הסרט הקהילה היהודיה ברומא, העתיקה ביותר בעולם המערבי, מספרת באמצעות שלושה עדים המייצגים דורות רבים: דוד, ג'ון ומייקל. דוד הבכור היה יד ימינו של הרב הראשי לשעבר, אליו טואף, הוא הדור השביעי, יודע היטב רומא שלו, שנראית חילוניות ערמומית.

ג'ון, שהוא בן 40 שנים, החליט להשקיע בתרבות הבישול היהודי וכמו נערים אחרים בגילו, הוא מטפח רגש דתי חזק, שבו כשרת אכילה, כלומר בהתאם לחוקי אלוהים, כגון כיבוד השבת והחגים יהודי, גם להיות גילוי מחדש של זהות.

מיקלה, בת שלושים, היא מדריכת תיירים בגטו של רומא, המלווה, לא בלי הומור, תיירים זרים הם על נתיב שדרכו אירועים הדרמטיים של היהודים מרומא, מרדיפות של האפיפיורים לשואה.

אבל קודם כל בשלושת האנשים האלה הוא גאים להיות חלק מהתרבות היהודיה בלב רומא.

הקש וצפה בקדימון

תמונות מהסרט


כשרות ירקותעריכה

(התקבל מ"כושרות")
אלון מורה ד.נ. לב השומרון misrad@kosharot.co.il 33844
www.kosharot.co.il 354-2-3539452 פקס 02-3539452 משרד
חשוון תשע"ג
עדכון מהמעבדה לטפילים במזון
בבדיקות מעבדה שהתבצעו בחודשים תשרי–חשוון תשע"ג )חודשי הסתיו( בירקות עלים
מושגחים, נמצאה עליה בנגיעות של עלים אלה.
להלן המלצותינו:
א( את כל ירקות העלים בעונה זו, יש להשרות היטב במי סבון למשך 3 דקות לפחות, ולשטוף
היטב תחת זרם מים. יש לחזור על ההשריה והשטיפה פעמיים.
ב( להלן רשימת מגדלים מומלצים, שכבר לאחר השרייה ושטיפה אחת לא נמצאו חרקים
בתוצרת שלהן:
1. חסלט – בהכשר הרב קמינצקי.
2. עלים ירוקים - רק אלה שיש עליהם הכשר העדה החרדית.
3. ירוק מן הטבע
4. ירוק למהדרין - בהכשר העדה החרדית.
5. עלי בודק.
6. עלי גלאט – עם הכשר העדה החרדית.
7. חסה גלאט- בהכשר הרב רובין.
יש לציין שחברות אלו נבדקו במעבדה מוסמכת- ונמצא שהתוצרת שלהן נקייה
משאריות של חומרי הדברה- בהתאם לתקן.
ג( לצערנו- מהבדיקות עולה שיש מספר מצומצם של חברות- שגם לאחר שתי שטיפות )ואף
יותר( נותרו חרקים בירק שלהן. בשל כך, כאמור לעיל, מומלץ לקנות ירקות עלים
מחברות טובות ומוכרות.
בצל יבש
בבצל יבש נמצאה, לעיתים, נגיעות גבוהה של חרקים היורדים בשטיפה.
המלצתנו היא לחתוך את ראש הבצל ולראות האם כל הגלדים סגורים.
במידה וכל הגלדים סגורים – יש להוריד את השכבה החיצונית, ולשטוף בזרם מים.
במידה והגלדים פתוחים- יש לפרק את כלל הגלדים ולשטוף תחת זרם מים.

תולדות התעשיה בארץ ישראלעריכה

אבני פינה כלכלת ישראל מהיד המנהלת ליד הנעלמה - שיעור 4-101:00:19

אבני פינה כלכלת ישראל מהיד המנהלת ליד הנעלמה - שיעור 4-1

תיאור הקורס:

Sussita 1960

הקורס סוקר את התפתחות כלכלת ישראל לאורך השנים. הקורס בוחן את השאלה מדוע, למרות הקפיצה הטכנולוגית של העשורים האחרונים והשינויים המפליגים במבנה המשק, התוצר לנפש עדין נמוך מזה של מרבית המדינות המפותחות בעוד אי-השוויון גבוה יותר.

שיעור 4 עסק בראשית התעשייה בארץ ישראל: מפעלי ים-המלח, חברת החשמל, נשר, כור - איך הכל התחיל. מכלכלת המדט הבריטי לכלכלת ישראל. לא שיטה קומוניסטית, לא-סוציאליסטית - תערובת. בפועל המפעלים הגדולים הולאמו למעשה.

במדינת ישראל היה נסיון להקים תעשיות חדשות. היוזמות הראשונות היו פרטיות. תחילה הוקם על-ידי אפרים איליין מפעל להרכבת כלי-רכב. המפעל לא הצליח לשאת את עצמו. הממשלה החליטה להעניק לו את הזכיון ליבוא קפה וכך המפעל מעט כיסה את עצמו. בסופו של דבר עברו לייצור מקומי - סוסיתא. הייתה לייצור הצלחה יחסית. בסופו של דבר, תעשיית הרכב קרסה.

עברו לתעשיות נוספות: פטרוכימית, טקסטיל - בכל המקרים המדינה עזרה. בפועל עד סוף שנות ה-80 לא היה התפתחות רצינית בתעשייה.

להמשך האזינו בקישור לעיל

סוד גידולה של יהדות פנמהעריכה

פרופ' סרג'יו דלה-פרגולה, מומחה לדמוגרפיה של יהדות הגולה כתב על סוד גידולה של יהדות פנמה הפורטל יהדות איטליה.
בשנת 1970 מנתה הקהילה היהודיה בפנמה כאלף איש, בעיר מילאנו היתה קהילה שמנת 8000 . כיום, יש הערכה כי בפנמה יש כעשרת אלפים יהודים, במילנו חברים בקהילה הן 6,000. מה קרה בינתיים?

ב"הכפר הקטן" - פנמה העיר - יש ארבע בתי הספר היהודים - שלוש מהם מסורתיים ואחד- רפורמה - כולם בתפוסה מלאה. ההתבוללות היא נמוכה מאוד. קיימת הגירה בעיקר ממדינות אחרות ביבשת אמריקה הלטינית. לקהילה רב חזק וכריזמטי, רב ציון לוי שהחל בתפקידו לפני ארבע שנים והוביל את הצמיחה של רוב הקהילה הספרדית תוך מתן כבוד למסורת היהודית, עם זאת יש לו גישה לנושאים כללים.

האוכלוסייה היהודיה חיה באזורים מסויימים. סביבם נבנו שרשרת של גורדי שחקים ומנופים מרשימים. ברקע, הכלכלה המשגשגת של מדינה מנוהלת כיום על ידי משטר סובלני יחסית, אשר ממשמש כנקודת מעבר לסחר בין המזרח והמערב, ואשר אוספת השקעות גדולות מיבשות רבות. המשק הפנמי נמצא בשלבים מתקדמים של הכפלת העבודה של תעלת פנמה שתאפשר גידול משמעותי במחלף העולמי. לאורך ההיסטוריה, קהילות יהודיות מצאו חן בתחומים של מרחב וציר מעבר בין האזורים הכלכליים הגדולים, בתחומים של סחר חופשי, נמל חופשי, ושבו השקעה גדולה בפרויקטי תשתית גדולות.במשק הפנמי יש מגמה של קפאון כלכלי, חוסר יוזמה, כמו גם חוסר פלורליזם תרבותי.

לפי הערכתו האוכלוסייה היהודיה תמשיך לגדול. בינתיים, נמצאים בעלייה בקרב בתי ספר יהודים צעירים לימוד השפה הסינית !!!

ויקי-קדומים לשנת תשע"געריכה

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.